marloeskos-station5

Hallo leven!
Spring achterop, we gaan!

De horizon in zicht, om vervolgens te ervaren dat deze ongrijpbaar is...

Wie anders dan medewerkers zelf dienen het beeld te schetsen hoe zij op een productieve, plezierige en gezonde manier hun toekomst in willen vullen. Vanuit het bedrijfsleven faciliteren we medewerkers hier dan ook volop in. Mobiliteit is HOT! Individuen worden getriggerd om naar zichzelf te kijken, gaan contouren zien, vormen een toekomstbeeld, maar dan… Als er dan toch geen beweging komt gooien we het op gebrek aan wilskracht, ontbreken van doorzettingsvermogen, het zijn van een zekerheidszoeker of het stellen van onrealistische doelen. Maar wat doet het met een persoon en de organisatie als men de horizon in zicht heeft, om er vervolgens achter te komen dat deze ongrijpbaar is...

Er wordt vaak (te)veel nagedacht over waar men heen wilt bewegen en te weinig over het pad om daar te komen. Dat het individu daar zelf eigenaarschap voor dient te nemen, ben ik het geheel mee eens. Maar laten we wel erkennen dat er net zo goed inzicht nodig is in waar je heen wilt bewegen, als inzicht in het pad om daar te komen. Investeer dus (ook!) in het proces om te komen tot aanscherping en het doen. Mobiliteit staat immers voor ‘in beweging komen’, daar behoort wel een begaanbaar pad bij! Daag uw medewerkers uit om aan het werk te gaan met hun eigen toekomstbeeld en het bijbehorende pad. Ga ervaren welke bestaande paden elkaar kruisen en welke mooie nieuwe paden er ontstaan.  #workshopmaakwerkvanjetoekomst #http://www.marloeskos.nl

2017 is nog maar net begonnen en we voelen druk…!


Het nieuwe jaar begint en we worden overspoeld door allerlei nieuwjaarswensen. Allemaal lief en goed bedoeld, maar wat kan je een ander nou echt wensen..? De traditie om wensen uit te spreken voor een ander is eigenlijk best gek, als je er over nadenkt. De beste wensen! Wat zeg je dan eigenlijk?

Maar goed laat ik geen spelbreker zijn, ik doe lekker mee!

Mijn wens voor die mensen die vanmorgen wakker werden, uit hun bed stapten, neuriede op weg naar hun werk of energievol bedachten wat voor een leuks ze tijdens hun laatste vakantieweek nog eens zouden gaan doen, is om vooral lekker te blijven doen wat je doet! Trek je niets aan van al die berichten dat dit dé tijd van het jaar zou zijn om de verandering aan te gaan. Er is niets mis met dat het feit dat je geen noodzaak voelt om in dit nieuwe jaar tot verandering te komen. Je voelt je gewoon zoals je vorige week ook deed, prima. En ok ook jij hebt zo nu en dan een dip momentje, maar hey that's life!

Voor de mensen die vanmorgen echter dachten: ok daar gaan we weer, nu al in hun hoofd aftellen naar de volgende vakantie en chagrijnig werden bij het zien van al die nieuwjaarswensen, want já já je weet het ook wel, er moet ook iets veranderen. Jullie gun ik tijd en inzicht! Tijd om eens na te denken waar die onrust vandaan komt en tijd om echt eens doelbewust te werken aan inzicht hoe je kunt komen waar je eigenlijk wilt zijn. En geloof me als ik zeg dat de verandering niet altijd zit in het zetten van mega stappen, het roer dat volledig om moet. Je kunt al blij(‘er) worden als je werkt aan het inzicht in wat jouw toekomst je kan brengen. Het wegnemen van die onrust doordat je nu echt eens kan verwoorden wat je zou willen en inzichtelijk hebt welk pad kan leiden naar die toekomst. Aan jou de keuze of je dan kleine of grote stappen neemt. Maar dat je ze gaat nemen is zeker, want het is dan niet meer of minder dan een stap de goede richting in. En dan zou het zo maar eens kunnen zijn dat je onderweg op jouw pad je jezelf betrapt op die neuriënde momentjes en dan wens ik voor jou volgend jaar dat je lekker blijft doen wat je doet! 

Wat ik voor mezelf wens voor het nieuwe jaar weet ik trouwens nog niet. Ik sprong namelijk vanmorgen niet uit mijn bed, liep ook niet neuriënd rond, maar dacht ook niet nu moet er toch echt iets gaan veranderen. Met mijn kopje thee en bakje fruit (beetje gezonder het nieuwe jaar in kan nooit kwaad ;)) ging ik achter mijn bureautje zitten en ging ik verder waar ik in 2016 eindigde. Gewoon weer aan het werk met iets wat goed voelt. Wetend hoe ik op mijn manier kan bijdragen.

#2017 #nieuwjaarswens #griphebbenopjeeigenontwikkeling #vooruitmaarwelhaalbaarvooruit #marloeskos.nl

Ieder in zijn kracht en zo samen krachtig!

Als er iemand is die geen voorstander is van het denken in hokjes ben ik het wel. Echter geloof ik wel dat als we nu kijken naar de verschillende generaties op de werkvloer we per generatie bepaalde groepskenmerken kunnen onderscheiden. Je ziet verbintenis door bijvoorbeeld een gedeelde beleving, vernieuwingsimpulsen of alleen al na te streven idealen.

Onlangs zat ik bij een bijeenkomst van de Kamer van Koophandel voor startende ondernemers en werd ik omringd door de jonge UPCOMING (Y en Z) GENERATIE. Waar mijn generatie en ondernemers van de generatie voor mij op dat moment nog zoekend waren op welke wijze we het ondernemerschap konden integreren in de rest van ons leven, zaten de ‘nieuwelingen’ daar met een hele andere energie. Ze zaten daar één voor één vol zelfvertrouwen hun verhaal te houden. De één kwam net van school en had de instelling: ik heb mijn diploma gehaald, dus wat ik heb geleerd ga ik nu gewoon in de praktijk brengen. Een ander begon te vertellen over de studie die hij net was begonnen en dat het er sprake was van ondernemersbloed werd snel duidelijk. Hij dacht wat mijn ouders kunnen op hun vijftigste, kan ik als begin twintiger ook. Denken in belemmeringen zoals weinig praktijkervaring, financiële onzekerheden of tijdsnood, daar zijn deze ondernemers niet mee bezig. Ze weten waar ze nu heen willen bewegen en brengen zichzelf mee in het ondernemerschap en dat lijkt voldoende.

Deze nieuwe generatie kijkt op een geheel andere wijze naar persoonlijke ontwikkeling en groei. Ze willen vanuit hun kracht meteen meedoen en toegevoegde waarde creëren. Ze (willen) LEREN door te ERVAREN. Het is mij duidelijk geworden dat zij niet alleen opgroeien in een wereld met relatief weinig beperkingen, zij denken ook niet in beperkingen voor zichzelf. Een generatie die zich duidelijk niet in hokjes laat indelen!

Voor iemand als ik, die leeft met een instelling ‘eruit halen wat erin zit’, is het heerlijk om deze generatie (straks) aan het werk te zien. Maar feit blijft ook dat ze niet alleen op de wereld zijn. Ik geloof dat er een UITDAGING ligt VOOR het BEDRIJFSLEVEN en zeker ook voor het INDIVIDU binnen deze generaties om de eagerness te laten voeden door de kennisrijke zittende generatie. Echt gaan verbinden, zodat de nieuwe generatie kennis kan gaan inademen en vernieuwing kan gaan uitademen. Dan pas zijn ze echt van grote waarde voor zichzelf en voor werkgevers.

En als ik mezelf dan toch even in het hokje van generatie X plaats, ook wel de verloren generatie genoemd(!), denk ik dat we niet zo verloren zijn. Ik geloof in de X GENERATIE als de VERBINDENDE SCHAKEL tussen mooie generaties in! Ieder in zijn kracht, samen krachtig! Spring achterop...We gaan...!

Practise what you preach

Het was de afgelopen weken even rustig met berichtvoering. Maar met een reden! De afgelopen weken mocht ik zelf weer ervaren wat ik ook predik. Als je in staat bent de gedachte los te laten wat je een ander allemaal te bieden hebt en in plaats daarvan denkt en praat vanuit de gedachte: ik bied wat ik ben, dan komen er mooie dingen op je pad! Vanuit verschillende hoeken werd de vraag gesteld of ik mijn visie op 'van dromen naar doen' collectief zou kunnen verwoorden. De training is inmiddels klaar en daarmee zal 2017 hopelijk het jaar worden waarin velen echt eigenaarschap gaan pakken en gaan ervaren tot wat voor een moois dat allemaal kan leiden! #trainingvandromennaardoen #leerjezelfteorganiseren

 

Een duwtje in de juiste richting...

Een duwtje (de ene keer iets harder dan de andere keer ;)) in de juiste richting is wat sommige zo hard nodig hebben. Wat fijn om deze week weer te mogen ervaren dat een van ‘mijn doeners’ de stap gewoon zet! Na inzicht dat het niet puur een droom is, maar dat het gewoon onderdeel is van wie ze is! Dat is waar het omdraait.. stapsgewijs gaan inzien hoe het wel kan door jezelf zo te organiseren dat ook de omgeving met je mee kan bewegen. En het onmogelijke opeens mogelijk wordt… #trots #meegenieten #dromenwordenrealiteit #goforit #www.marloeskos.nl